Policy vid lagtävlingar

Lilla Rörby Ryttarklubbs Policy vid lagtävlingar  

Syftet med denna lagpolicy är att ge vägledning åt lagledare, ryttare och föräldrar för att göra lagtävlande för LRRK så roligt, utvecklande och framgångsrikt som möjligt. Vi lägger stor vikt vid den härliga laganda som finns inom klubben. Vi är ett lag och vi hejar och stöttar varandra! 

Vi välkomnar så många som möjligt, som är redo att tävla, att delta i div III i dressyr och hoppning för att utveckla tävlingsryttare inom klubben. I div II eller högre kommer laguttagning att ta utgångspunkt i tidigare resultat och stabilitet för att ge deltagande ekipage de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt deltagande i Ponnyallsvenskan. 

Då vi är en liten klubb med en bred satsning inom flera grenar, önskar vi att det ska vara möjligt för våra ryttare att delta i såväl hoppning, dressyr, fälttävlan som galopp.  

Allmänt  

 • Lagledare, ryttare och föräldrar som representerar LRRK skall uppträda på ett ansvarsfullt och trevligt sätt och enligt klubbens värdegrund mot varandra, ponnyerna, övriga medtävlande samt funktionärer.  
 • Som lagryttare är man själv ansvarig för att vara i god tävlingskondition och ha förberett både sig själv och ponnyn på bästa sätt. 
 • Vad som krävs för att delta på de olika nivåerna och hur lagen tas ut anges under rubrikerna nedan.  
 • Om två lag deltar fördelas ekipagen så att lagen så långt som möjligt blir jämna och har samma chanser. Denna regel kan frångås vid finalomgång eller vid deltagande i de högre divisionerna. 
 • Som huvudregel ska alla lagdeltagare som uppvärmning rida en förklass före lagklassen såvida inte annat har beslutats av lagledaren inför aktuell omgång.  
 • Resultatet i förklassen ska dock inte påverka sammansättningen av laget, såvida inte förklassen är tydligt kommunicerad att fungera som underlag för uttagning. Uttagning baseras då, i kombination med resultat i förklass, även på tidigare resultat, stabilitet och förväntat resultat. 
 • Vid hoppning sker bangång till lagklassen gemensamt med lagledaren. 
 • Om ryttare rider ridskoleponny ska detta ha diskuterats med Hedmans (att ponnyn kan delta vid aktuella omgångar) innan intresseanmälan skickas in. 

Om lagledaren  

 • Lagledaren utses av styrelsen/tävlingsansvarig. 
 • Lagledarna tar med fördel ut preliminärt/a lag innan första omgången i respektive division.  
 • Laguttagning kan variera mellan de olika omgångarna och sker enligt de principer som anges nedan för respektive disciplin.  
 • Lagledarens beslut är definitivt.  
 • Lagledare ska arbeta aktivt för en god laganda och uppmuntra och stötta ryttarna i laget. 
 • Lagledare ska vara insatt i LRRKs lagpolicy. 
 • Lagledare ska vara insatt i tävlingsreglementet i respektive gren, samt regler för Ponnyallsvenskan.  

Om ryttaren (samt förälder till barn/junior) 

 • Ryttaren ska vara väl insatt i LRRKs lagpolicy. 
 • Ryttaren ska vara i god tävlingskondition och säkerställa goda förberedelser för sig själv och sin ponny. 
 • Ryttaren ska ha kännedom om regelverk för Ponnyallsvenskan samt ha en god planering med hänsyn till de datum som omgångarna rids. https://www.ridsport.se/Distrikt/stockholmslansridsportforbund/tavling/Allsvenskan/Allsvenskan2022/ 
 • Ryttaren ska hålla sig väl informerad om vad som gäller för respektive tävlingsomgång (klasser, höjd och bedömningar) och anmäla sig till individuell start i lagklass (gäller dressyr) samt förklass, i god tid.  
 • Varje ryttare ansvarar för sin egen framridning och eventuella starttid.  
 • Ryttare som inte kan delta är skyldig att meddela lagledaren detta snarast.  
 • Ekipage som företräder klubben vid lagtävling ska använda klubbschabrak (som distribueras av lagledaren).  

Om Ponnyallsvenskan  

Hoppning 

Div III (LD A:1a & LD+ A:1a)  

 • Laget tas med fördel ut i god tid före respektive omgång efter principen att så många som möjligt, som är redo att tävla på aktuell nivå, ska få vara med.  
 • Lagledaren äger rätt att utse lämpligt ekipage för start i lagklass. 
 • Om intresset för deltagande är stort kan lagledaren ta beslut att laget tas ut på tävlingsdagen (se Allmänt). 

Div II (LC A1:a & LC+ A1:a)  

 • Deltagande ekipage ska som utgångspunkt ha genomfört felfri grundomgång på motsvarande nivå som respektive omgång rids på. 
 • Ovan kan eventuellt frångås för nya ekipage om ponny eller ryttare har god tävlingserfarenhet/resutat på motsvarande nivå. 
 • Lagledaren äger rätt att utse lämpligt ekipage för start i lagklass. 
 • Laget tas med fördel ut i god tid före respektive omgång, baserat främst på resultat och stabilitet, men i den utsträckning det är möjligt erbjuda de som uppfyller kriterierna möjlighet att vara med. 
 • Om intresset för deltagande är stort kan lagledaren ta beslut att laget tas ut på tävlingsdagen (se Allmänt). 

Vid deltagande i Div I samt Elitserien hoppning gäller separata regler. 

Dressyr 

Div III (LB:1 2019 & LB:1 2019)  

 • Laget tas med fördel ut i god tid före respektive omgång efter principen att så många som möjligt, som är redo att tävla på aktuell nivå, ska få vara med.  
 • Lagledaren äger rätt att utse lämpligt ekipage för start i lagklass. 

Div II (LA:1 2017 & LA:1 2017)  

 • Deltagande ekipage ska som utgångspunkt ha startat i motsvarande klass som omgången rids i med godkänt resultat.  
 • Lagledaren äger rätt att utse lämpligt ekipage för start i lagklass. 
 • Laget tas med fördel ut i god tid före respektive omgång, baserat främst på resultat och stabilitet, men i den utsträckning det är möjligt erbjuda de som uppfyller kriterierna möjlighet att vara med. 

Fälttävlan 

 • Lag kan inkludera P70 samt P80 ekipage. Ekipage får inte ha startat P90.
 • Deltagande ekipage ska som utgångspunkt ha startat i motsvarande klass som omgången rids i. 
 • Laget tas med fördel ut i god tid före respektive omgång, baserat främst på resultat och stabilitet, men i den utsträckning det är möjligt erbjuda de som uppfyller kriterierna möjlighet att vara med. 

Denna lagpolicy ska revideras årligen. Den reviderade lagpolicyn fastställs vid ett styrelsemöte.  

Vid eventuella frågor rörande lagpolicyn kontaktas info@lrrk.se

Styrelsen för Lilla Rörby Ryttarklubb 

Reviderad 2023-02-18 

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑